ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΡΟΧΕΙΑ ΤΟ 2022 ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

Πηγή: Euler Hermes  Επιστροφή σε θετική τροχιά πωλήσεων προβλέπουν στοιχεία της Euler Hermes* για  την αγορά των ειδών σπιτιού, όπως αυτή θα διαμορφωθεί το 2021 και το 2022.  Οι παγκόσμιες πωλήσεις στις βιομηχανίες καταναλωτικών ειδών, όπως  οικιακών ειδών και επίπλων δείχνουν να έχουν ανοδικές επιδόσεις στην  Ευρώπη.   Το 2021 εκτιμάται ότι οι πωλήσεις των οικιακών ειδών...