Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η λίστα εκθετών της έκθεσης Mostra Rota Σεπτεμβρίου 2021 θα είναι σύντομα διαθέσιμη.